دکتر مهنّا جوانبخت

رتبه علمی: استادیار  

مقطع و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی شنوایی شناسی

گروه آموزشی: شنوایی شناسی

درباره من

دانش آموخته شنوایی شناسی و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم. بورسیه خارج از کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1390 بوده ام و دوره دکتری تخصصی شنوایی شناسی را با تمرکز بر علوم اعصاب شنوایی و تعادل در سال 1398 سپری کرده و تز دکتری خود را در حوزه "نقش مسیر وابران شنوایی بر پردازش گفتار در سطح ساقه مغز " ارائه داده و با کسب رتبه اول، فارغ التحصیل شده ام. از سال 1387 سابقه همکاری با دانشگاه های علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی را جهت تدریس به دانشجویان رشته شنوایی شناسی داشته ام و از سال 1398 به عنوان استادیار گروه شنوایی شناسی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فعالیت در بیمارستان ها و مراکز درمانی زیرمجموعه این دانشگاه و پژوهش در حوزه های مختلف شنوایی، سمعک، وزوز و بیش شنوی، الکتروفیزیولوژی شنوایی و نقشه برداری مغزی، ارزیابی  و توانبخشی اختلالات تعادلی و مشکلات پردازش شنوایی مرکزی را تاکنون دارم. در طول 12 سال گذشته، در حوزه بالینی، ارزیابی و درمان مشکلات شنوایی و تعادل و وزوز گوش، در بیمارستان ها و مراکز خصوصی و دولتی فعالیت داشته و همواره تلاشم در ارائه بهترین خدمات درمانی به مراجعانم  در سنین مختلف از کودکان تا سالمندان، بوده است.

تحصیلات دانشگاهی

رتبه 1 مقطع کارشناسی:

دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 1386

رتبه 1 مقطع کارشناسی ارشد:

دانشکده علوم توانبخشی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران/ تهران 1389

رتبه 1 آزمون جامع و مقطع دکتری تخصصی:

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1398

پذیرفته شده آزمون دکتری تخصصی

 بورس خارج از کشور سال 1390 (رشته شنوایی شناسی)

زمینه های تخصصی

فعالیت های آموزشی

تدریس
از سال 1386 تا 1400

در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شنوایی شناسی در دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

حوزه های تدریسی:

الکتروفیزیولوژی شنوایی و تعادل / توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص / روشهای نوین الکتروفیزیولوژی کارورزی آزمونهای الکتروفیزیولوژی شنوایی / سمینار در شنوایی شناسی / روان شناسی زبان / ارزیابی شنوایی اطفال ارزیابی شنوایی بزرگسالان / غربالگری شنوایی

*مجموعاً، تدریس بیش از 70 واحد نظری- عملی و کارآموزی در مقاطع دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و کارشناسی شنوایی شناسی.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه (استاد راهنما/ استاد مشاور)
 • بیش از 20 مورد پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی شنوایی شناسی
 • 4 مورد داوری طرح تحقیقاتی و اختراعات
 • 3 مورد همکار در طرح های تحقیقاتی

مقالات پژوهشی

Y Lotfi, S Kargar, M Javanbakht… – Journal of Rehabilitation …, 2016 – jrsr.sums.ac.ir

 

A Moossavi, M Etemadi, M Javanbakht… – Auditory and …, 2016 – avr.tums.ac.ir

 

Y Lotfi, M Javanbakht, M Sayaf… – Auditory and Vestibular …, 2017 – avr.tums.ac.ir

 

H ArbabA Moossavi, M Javanbakht… – Journal of …, 2017 – jrsr.sums.ac.ir

 

S Alamdari, Y Lotfi, AK Yazdi, M Javanbakht… – Journal of …, 2018 – jrsr.sums.ac.ir

 

 •  Evaluation of speech perception in noise in Kurd-Persian bilinguals

Y Lotfi, J Chupani, M Javanbakht, E bakhshi….- – Auditory and Vestibular …, 2018 – avr.tums.ac.ir

 

 •  Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: Electrophysiological evidence of  upper brainstem facilitative role on sound lateralization in noise. Neurologivcal Sciences.2019. 10.1007/s10072-019-04102-z

 

 •  Vesstibular rehabilitation effects on headache in 9-12 years children with vestibular migraine. B Soofinia, M Shabani, M Javanbakht, E Bakhshi.- Auditory and Vestibular…, 2018 avr.tums.ac.ir

 

 • Effect of wireless remote microphone on speech discrimination in noise in children with cochlear implants. S Mehrkian, Z Bayat, M Javanbakht, H emmam jomeh, …ijporl,2019.

 

 •  Moossavi A, Lotfi Y, Javanbakht M, Faghihzadeh S. Speech-evoked auditory brainstem response: a review of stimulation and acquisition parameters. Auditory and Vestibular Research. 2019;28(275-86)

 

 •  Lotfi Y, Moossavi A, Javanbakht M, Zadeh SF. Speech-ABR in contralateral noise: A potential tool to evaluate rostral part of the auditory efferent system. Medical Hypotheses. 2020:109355

 

 • Yones Lotfi, Abdollah Moossavi, Mohanna Javanbakht, Nayiere Mansouri, Soghrat Faghih zadeh. Auditory Efferent System; A Review on Anatomical Structure and Functional Bases. Glob J Oto, 2019; 21(1): 556051. DOI: 10.19080/GJO.2019.20.556051

 

 • Javanbakht M, Bagheri Moosavi M, Vahedi M. The importance of working memory capacity for improving speech in noise comprehention in children with hearing aid. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Accepted on May21,2021.

 

 • Chupani J, Javanbakht M, Lotfi Y. Central auditory processing in bilinguals. Auditory and Vestibular Research. 2021 May 29.

 

 • Babaee S, Javanbakht M. Tinnitus in COVID-19 patients; a case study with a review on published case series. Iranian Journal of War and Public Health. 2021 Jun 10;13(2):0.
 •  بررسی حد افتراق شدت به دنبال کاربرد تک گوشی سمعک-1391AVR,

 

 • بررسی توانایی تکرار کلمات تک هجایی با ساختار CVCC در کودکان 3 تا 6 ساله فارسی زبان-1391AVR,

مقالات علمی-آموزشی

 • مقدمه ای بر تاریخچه و انواع سمعک-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • اتوتوکسیسیتی،اثرات سمیت زایی داروها بر سیستم شنوایی و تعادل-1390- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • مقدمه ای بر کاشت حلزون شنوایی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • وزوز گوش: مبانی ،علل و شیوه های درمانی-1388- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • کم شنوایی ناشی از نویز-1387- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • پیر گوشی:” کم شنوایی در افراد سالمند”-1386- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 • شنوایی دو گوشی-1394- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز
 •  سرگیجه های میگرنی در کودکان- ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397
 • کاشت حلزون شنوایی، یک طرفه-دوطرفه-بایمدال-ماهنامه علمی- آموزشی نواندیش سبز 1397

تالیف و ترجمه کتاب

 • مسئول کمیته تدوین شناسنامه خدمت “ارزیابی وزوز گوش”، در سال  1399 – 1400
 •  مجری کمیته تدوین شناسنامه خدمت “ارزیابی ABR” و “ارزیابی  ECochG ” در سال 1399

داوری مقالات

Journal of American Academy of Audiology

آمریکا

Medical Hypothesis Journal

انگلستان

Auditory & Vestibular Research Journal

دانشگاه تهران

مجله طب توانبخشی

دانشگاه شهید بهشتی

Rehabilitation Journal Of Medicine

دانشگاه شیراز

فصلنامه علمی-پژوهشی علوم پیراپزشکی و توانبخشی

دانشگاه مشهد

داوری خلاصه مقالات کنگره های 14-18

شنوایی شناسی ایران

داوری پروپوزال های آموزشی و ثبت اختراعات

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

سخنرانی در سمینارها و کارگاه ها

سخنرانی در بیش از 30 مورد کارگاه، سمینار، کنگره ملی و بین المللی
ثبت شده در سامانه آموزش مداوم پزشکی
کنفرانس علمی
12 مورد
کارگاه
12 مورد
کنگره ملی و بین المللی ادیولوژی، نوروساینس، گوش و حلق و بینی
8 مورد
دبیر کمیته سمعک و مدراتور پنل مربوطه در کنگره هجدهم شنوایی شناسی
دبیر کمیته
دبیر علمی وبینارهای حوزه وزوز، الکتروفیزیولوژی و سمعک
دبیر علمی
 • عضو کمیته مرتبط با بسته تحول آموزشی بین الملل در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • عضو کمیته مرتبط با بسته تحول آموزشی دانشگاه های نسل سوم در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • مسئول بخش شنوایی شناسی مرکز توانبخشی اسماء از اسفند سال 1399 تا کنون

سابقه فعالیت های بالینی در بخش خصوصی و دولتی

 • مرکز توانبخشی اخوان / اسماء
  کلینیک شنوایی شناسی مرکز توانبخشی اخوان و مرکز توانبخشی اسماء
 • کلینیک شنوایی شناسی ساج / خیریه ولی اله
  کلینیک شنوایی شناسی ساج / کلینیک شنوایی شناسی خیریه ولی اله
 • مرکز کاشت حلزون پاکانی
  مرکز کاشت حلزون پاکانی (زیر نظر هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران)
 • کلینیک شنوایی شناسی رفیده
  کلینیک شنوایی شناسی بیمارستان تخصصی توانبخشی رفیده

ارتباط با من

اطلاعات تماس

 • اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دپارتمان شنوایی شناسی

 • [email protected]
 • [email protected]